DET FÖRSTA HUSET: HUSET FÖR DIG SJÄLV

I astrologisk terminologi är det första huset eller detta område av liv associerat med stjärntecknet Väduren som har drivit Mars runt sin härskare. I spetsen av det första huset är Ascendenten, tecknet som reste sig på den östra horisonten i det specifika ögonblicket en person föddes. För att på bästa sätt förstå principerna bakom det första huset bör man tänka på soluppgången och nya början. Vem är du? Vad ska du bli? Hur kan du utveckla dig själv? Nystart fokuserar på individen, ens jag och den kommande upptäcktsresan av hur en person är. Det första huset handlar om hur du uppnår din ultimata potential. Resan genom livet för att bli den bästa versionen av sig själv har också en stor kraft att utveckla det samhälle varje individ lever i.

Alla våra distinkta egenskaper kallas ofta för "personlighet". Individen och hans beteende och inställning till livet finns i Första huset. Det vill säga ett ganska spännande koncept, den totala helheten av ens skapelse som människa. Själva inpackningen, vårt utseende, den fysiska kroppen, speciellt huvudet och ansiktet, hur vi presenterar oss för omvärlden, det härskar första huset över.

Vår födelse och tidiga barndom är också i första huset. Från våra första steg till hur vi upplever världen och utvecklas, finns här. Vi formas för alltid genom våra erfarenheter de första åren. Vilken start en människa får i livet är ofta synonymt med hur vi blir senare som vuxna. Vårt framtida liv kommer alltid att baseras på vad som finns i Första huset.

Sammanfattningsvis vill första huset alltid berätta något om den person vi är och vad vi har potential att bli, både på det inre och yttre planet. Hur vi ser och behandlar världen omkring oss, vår personlighet, våra djupaste egenskaper, hur vi närmar oss livet, vårt beteende och grundläggande egenskaper. Det inre planet och den yttre kroppen är vad Första huset berättar om.

DET ANDRA HUSET: HUSET FÖR EIENDELER OCH RESURSER
Andra huset brukar kallas Livsområdet för tillgångar och resurser och förknippas med stjärntecknet Oxen som har värdeskaparen Venus som härskare. För många betyder det våra finansiella tillgångar, men termen är inte begränsad till bara materiella föremål. Vi äger också alla våra känslor och känslor, våra behov, önskningar och förmågor. När vi tar ansvar för något vi har sagt eller gjort säger vi också att vi äger vår största resurs, nämligen oss själva.

Våra resurser är dock inte begränsade till vad vi äger, ärver, tjänar eller lär oss när vi lever nu. Det inkluderar också alla resurser från tidigare liv du har levt här på jorden såväl som på andra ställen i universum. Även våra förfäders resurser som du har ärvt på en immateriell nivå genom de gener och genetiskt material som funnits i släkten i många århundraden.

Att använda våra tillgångar, materiella såväl som de interna resurserna, till vårt allra bästa är också ett tema som hör hemma i Andra huset. Våra materiella resurser kan ge oss ett bekvämt liv där vi lättare kan utvecklas, inklusive våra osynliga resurser. Vad värdesätter vi och varför? Vilka människor värdesätter vi? Vilka värderingar strävar vi efter och varför? Varför vill vi ha ett större hus och en ny bil? Ger det oss ett bättre liv eller vill vi bara se bra ut?

Hur vi hanterar våra tillgångar och resurser har mycket att säga för vår vidare personliga utveckling. Har våra tillgångar och resurser tur eller otur för oss? Många tror att ett överflöd av ägodelar och materiella resurser kan göra oss fria. Detta gäller bara i den mån den friheten kan användas för att vidareutveckla våra inre resurser så att vi genererar ett flöde av resurser som gynnar den större kretsen, och i vid bemärkelse, samhället omkring oss. Så har man det måste man dela, det kan väl beskrivas som.

TREDJE HUSET: HUSET FÖR KOMMUNIKATION
Det tredje huset kallas oftast huset eller bostadsområdet för kommunikation och är nästan uppenbart förknippat med stjärntecknet Tvillingarna, som har Merkur som sin ledande planet. Det här huset handlar om all vår kommunikation med våra närmaste. Den nära familjen som syskon såväl som grannar. Tredje huset innehåller också begreppen intellekt och intelligens, vår kommunikation här har en medveten sida. Här kan vi antingen prata eller skriva brev eller mejl. Även de som vi är online med som vi kan läsa varandras tankar. Här ansluter du dig till osynliga energivågor, vilket också lyfter fram inlärnings- och bemästringsaspekten i det tredje huset.

Sättet vi använder vår intellektuella intelligens på har stor effekt på hur våra liv utvecklas vidare. Ju bättre du kan analysera och hantera vad som händer i din närmiljö, desto mer effektivt kan du utveckla dina färdigheter. Våra intellektuella förmågor lyfter oss upp i både livet och världen omkring oss. Ju snabbare vi kan hantera det som händer omkring oss, desto mer rationella och framgångsrika blir vi. Menar vi nu även då. Trots att något är så väl utvecklat att det är på autopilot.

Tredje huset omfattar all vår tidigare skolgång, hur vi upplever skolan, hur vi lär oss och vad vi är intresserade av. Vår närmiljö hör också hit. Snabba turer ut för att handla eller gå till biblioteket, samt skvaller med grannen tillhör Tredje huset. Hur kommunicerar vi med andra, är våra ord bra eller negativa? Vet vi skillnaden, har vi tillräckligt med social intelligens för att tänka två gånger innan vi säger något vi inte borde? Dela vår intelligens med andra, lärande, programmering av artificiell intelligens som AI och avancerade datorer som fungerar blixtsnabbt omfattas också. Kommer sådana datorer att hjälpa vår kommunikation i framtiden eller utgöra ett hot? Blir AI och datorer smartare än människor? En filosofisk fråga vi måste överväga i det tredje huset.

FJÄRDE HUSET: HUSET FÖR HEM OCH FAMILJ
Fjärde huset är förknippat med stjärntecknet Kräftan och härskaren över Kräftan är den känslomässiga månen. Fjärde huset kallas oftast för livsområdet eller huset för hem och familj. Vi har alla vår egen uppfattning om vad hem och familj betyder för oss. Platsen där vi har våra rötter, och där vi vill slå rot. Hitta vår plats på jorden så att säga, dit alla kommer tillbaka en dag oavsett vad.

Det mest grundläggande med det fjärde huset är dock vårt koncept med hus och hem. Där vi väljer att bosätta oss och skapa ett hem åt oss själva. Då kan ens inre slappna av, finna ro och slå rot. En djup koppling till Moder Jord är också en del av Fjärde Huset. När vi kommer hem både mentalt och fysiskt skapar vi också en fristad för oss själva, vår familj och de vi införlivar i vår utökade familj.

Vårt hem i Fjärde Huset innehåller också våra innersta gömställen där vi lagrar våra helt privata tankar och känslor som vi sällan eller aldrig delar med någon. Våra förfäder genom många generationer, släkthistoria, kultur, våra allra djupaste kärnvärden som vi inte rationellt kan redogöra för. Detta är just för att vi har ärvt dem, genom oändliga tidigare liv och generationer av genetiskt material. Våra föräldrar, oftast fadern och hans patriarkala linje, ingår i Fjärde Huset.

Våra föräldrar gav näring till oss hemma i våra tidigaste år, vi återskapar även detta för vår egen familj och de vi bjuder in till oss. Vi vårdar också oss själva, våra inre egenskaper, genom att agera som självständiga individer inom en etablerad familjestruktur. Vi skapar oss själva i Fjärde Huset genom allt vi har ärvt från dem som gått före oss.

DET FEMTE HUSET: HUSET FÖR
ROLIGHET OCH NJUTNING
Femte huset är förknippat med stjärntecknet Lejonet och Lejonets härskare är energiknippet Solen. Det femte huset kallas oftast för livsområdet eller huset för nöje och nöje. Oftast är detta nöje ett resultat av kreativitet. Verklig skaparkraft, där du ger av dig själv, och samtidigt kanske också skapar - ett barn? I Femte huset ingår också barn, men det handlar främst om kreativitet inom kultur och konst. Kreativiteten som sådan har en enorm kraft att både skapa, och ge ren och skär skaparglädje. Den som skapar något uppnår tillfredsställelse, den som njuter av konstverket upplever ett andligt nöje. Vad gillar du? Varför gillar du det? Ger detta mig glädje? Om så är fallet, varför? Svaren på alla dessa finns inom Femte huset.

För att utvidga principen om njutning kan ett mänskligt ansikte, eller flera ansikten, också ges. Romantik, flirtande och svärmande, såväl som känslomässigt nöje, finns inom Femte huset. Emotionell tillfredsställelse kan uppnås på många sätt, och ett annat sätt som omfattas av Femte huset är spel. Även om detta innebär en viss risk, kan det också upplevas som en önskan att ta risker – både i kärlek, med pengar eller i livet självt. Femte huset innehåller en rad olika nöjen då det även har nöje, lek, nonsens och hobbies. Livet är så mycket mer än bara existens och utförande, det innehåller också den tillfredsställelse vi upplever när vi finner glädje i det dagliga livets sysslor.

Självklart innehåller Femte huset också barn som en källa till glädje och nöje. Detta för oss tillbaka till själva skapelsen, där vi genom reproduktionshandlingen skapar en förlängning av oss själva och sedan får vi nöjet att se dem växa och utvecklas. Hur ska det gå? Vad gillar barnet bäst? Musik, dans, teater, litteratur? Lek och nöje i syfte att skapa emotionell lycka och ren glädje är vad Femte huset innehåller.

SJÄTTE HUSET: HUSET FÖR HÄLSA OCH ARBETE
Sjätte huset förknippas med stjärntecknet Jungfrun och Jungfruns härskare är den informationshungrige Merkur. Det sjätte huset kallas oftast för livsområdet eller huset för hälsa och dagligt arbete. Det allra grundläggande för att upprätthålla en god hälsa är förmågan att klara dig där du möter motgångar. Detta tema passar väldigt bra in i Sjätte huset. Alla vi människor har våra begränsningar. Vad gör vi med dessa? Hur reagerar vi när vi är mitt i en krissituation? Kriser, sjukdomar och statusnedgångar är en del av vår livsresa. Hur vi reagerar i dessa situationer och hanterar upplevelserna hjälper till att definiera den person vi utvecklas till att bli.

Rädsla kan begränsa oss men om vi lyckas stå upprätt och möta detta kan vi bli starkare. Vi kan också lära oss att tjäna andra människor. Arbeta och vara till nytta för dem som behöver oss är sjätte husets kärnområde. Nyckeln är anställning (anställda och arbetsgivare), utbildning av dem som ska tillhandahålla oss tjänster (tillsammans med dem vi servar) och de som är beroende av oss. Det är också viktigt att vi behåller vår egen styrka på vägen. Därför fokuserar Sjätte huset på hälsa, kost, träning och hygien.

Det väsentliga är hur vi arbetar med oss själva. Plikter, ansvar och personlig utveckling bidrar alla till vår utveckling som perfekta människor. Där vi strävar efter att tjäna och gynna andra, hjälper vi också oss själva. I de fall vi själva upplever kriser måste vi arbeta för att läka oss själva. Då kan vi återuppta vårt arbete för att gynna de som behöver oss. Sjätte huset innehåller också valen i vardagen, som vad ska du ha på dig idag? Har katten fått mat? De dagliga sysslorna håller hjulen igång, så att du kan ge värdefull service till andra oavsett om det är människor eller dina små husdjur.

SJUNDE HUSET: HUSET FÖR äktenskap och partnere
Det sjunde huset är förknippat med stjärntecknet Vågen och härskaren över Vågen är kärleksgudinnan Venus. Det sjunde huset kallas oftast för livsområdet eller huset för äktenskap och partner. I det sjunde huset flyttas fokus från ett jag till ett annat, till en partner. Genom att samarbeta med och relatera till en annan människa kan du uppnå något värdefullt. Syftet är viktigt här. Genom samarbete med andra kan vi åstadkomma något för oss själva, för partnerskapet och för samhället i stort. Vi värderas också som en värdefull medlem av vår värld. Vi bidrar med något, en liten pusselbit i det stora hela. Samarbete och partnerskap hjälper till att underlätta vårt syfte i livet.

Vi utökar vårt väsentliga väsen genom samarbete med andra. Vi är plötsligt i ett nytt sammanhang. Genom ett partnerskap kan vi arbeta, älska, leka och skapa, vi känner oss perfekta. Där vi hittar vår andra hälft känner vi oss som mer kompletta människor. Hur vi förhåller oss till andra hjälper till att definiera vår egen framgång som människor och vår plats som en medlem av skapelsen.

Ett antal olika partnerskap och relationer omfattas av det sjunde huset. Allt från äktenskap till affärsrelationer, avtal, förhandlingar, juridik och avtal. Hur väl vi förhåller oss till och samarbetar med andra definierar sjunde huset. Varför är vi i detta partnerskap? Är det kärlek eller pengar? Praktiska syften eller samhällshänsyn? Är vi ärliga mot oss själva? Det finns många skäl att ingå ett partnerskap. Vissa väljer detta för att fylla ett tomrum inom sig själva. Eller så vill du bara ha sällskap och gott sällskap med en annan. De partnerskap vi ingår berättar om oss själva och bidrar också till vår vidareutveckling. Ju bättre förutsättningar vi har i Sjunde huset, desto mer kan vi förbättra våra liv, skapa lycka och utveckling på en större nivå.

DET ÅTTONDE HUSET: DÖDENS, LIVET OCH TRANFORMASJON HUS
Det åttonde huset är förknippat med stjärntecknet Skorpionen och härskaren över Skorpionen är kraftfull och intensiv Pluto. Det åttonde huset kallas oftast för livets område eller huset för transformation, död, liv och återfödelse, resurser vi delar med andra och sexualitet. Detta hus handlar om våra närmaste relationer - interaktion med en annan och hur aspekter av denna interaktion kan ge oss upplevelser också av mer intim och erotisk karaktär. Åttonde huset berättar vad våra relationer kan ge oss och hur vi kan få ut det mesta av dem.

Centralt i det åttonde huset är upplevelser som i grunden förändrar oss som en process av transformation och förnyelse. Åttonde huset kan också ha att göra med själva döden. Det styrs av underjordens gud, Pluto. Men för det mesta handlar man mer om liv och död i mer bildlig mening, ofta på ett mentalt plan. Något dör så att något nytt kan växa fram, som löven på träden gör. Det är ett djupt hus som bär på många hemligheter som vi människor ofta försöker förtränga eller hålla hemliga, vilket kan handla om saker från väldigt tidig barndom, ungdom och vuxen ålder. Ofta handlar det om maktorganisationskontrollupplevelser som vi har upplevt. När det kommer till kärlek står det för den mer intima och djupare sidan av ett förhållande där sex och erotik ofta betonas. Tillstånd som inte fungerar dör, antingen återföds eller löses upp så att nya förutsättningar kan skapas.
Resurser som delas med andra omfattas också av åttonde huset. Arv, underhållningsbidrag, försäkringar, aktier, skatter och skulder. Ekonomiskt stöd samt känslomässigt, andligt och fysiskt stöd tillhör åttonde huset. Genom våra relationer delar vi många av dessa saker, samtidigt som de också har sin egen inre dynamik som ökar sig själva inifrån till världen.

NIONDE HUSET: FILOSOFIENS, RELIGIONENS OCH UTLANDETS hus
Nionde huset är förknippat med stjärntecknet Skytten och härskaren över Skytten är den lyckliga planeten Jupiter. Det nionde huset kallas oftast för livets område eller huset för filosofi, religion och utomlands. När vi utforskar vår värld börjar vi ta in allt som finns och är tillgängligt för oss. Kärnan är vår förståelse av vad vi ser och känner, och var vi går djupare i att tillämpa den sanna meningen med och bakom själva livet. Nionde hus är mycket mer än att samla information (Tvillingarna) och kunskap (Jungfrun), utan en strävan efter visdom (Skytten).

Högre utbildning ger oss hopp och möjlighet att förstå begrepp och teorier som kan förbättra vår värld. Oavsett om det handlar om filosofi eller psykologi kommer nionde huset att påminna oss om att vi är på en spännande upptäcktsresa. Längs vägen konfronteras vi med våra ideal som formar vår etik ytterligare. Ett annat sätt till en större förståelse för den okända tillvaron och kanske ännu viktigare är andlighet. Förståelse och acceptans av det som är mycket större än vi själva och vår värld, tillhör nionde huset.
Tyvärr är folk inte alltid lika ödmjuka inför det vi har. En specifik förståelse för livets möjligheter kan också leda till överväldigande girighet och ambition, en överexpansion av en själv. För att hantera sådana demoner effektivt i samhället, införs lagar. Lagar och regler är väsentliga för samhällets positiva tillväxt och funktion. På samma sätt bidrar filosofi och religion till ett givande fokus för interaktion med andra. Hur människor agerar mot varandra, att de känner till och respekterar normer och lagar, är också grundläggande principer för nionde huset.

Att resa till avlägsna länder och kulturer, interagera med människor som kommer från andra kulturer än vi själva formar också vår världsbild. På sikt bidrar det också till en större acceptans för att vi inte är olika, och att alla människor har lika värde.

TIONDE HUSET: HUSET FÖR KARRIÄR OCH SOCIAL STATUS
Tionde huset är förknippat med stjärntecknet Stenbocken och härskaren över Stenbocken är strikt men rättfärdig Saturnus. Tionde huset kallas oftast för bostadsområdet eller huset för karriär och social status. Det handlar om vilken status vi har uppnått i våra liv (eller jobb/karriär) och samhället som helhet. Tänk på status, vilken auktoritet den har och sedan vilken roll detta ger oss i samhället. Det hänvisar också till de erbjudanden vi får, den berömmelse vi uppnår och vilka typer av affärs- och sociala sammankomster vi deltar i. Tionde huset fokuserar på hur vi upplever oss själva och hur samhället omkring oss uppfattar oss och vad vi ägnar oss åt. I Tionde huset arbetar vi med att förverkliga oss själva.

Vårt yrke är viktigt i tionde huset. Vilken roll vi väljer och hur vi uttrycker den mot samhället eller världen vi lever i. Karriär, ambition, professionella mål och motivation är alla inblandade här. På en praktisk nivå täcks här chefer och arbetsgivare och deras regler. Även olika andra organisationer, framför allt regeringen, som har förmågan att bestämma över oss.

Hur högt vi klättrar på karriärstegen i våra yrkesliv återspeglas nästan osynligt i vår egotillfredsställelse. Hur vi hanterar detta återspeglas i Tionde huset. I det materialistiska samhälle vi lever i blir man sällan eller aldrig uttråkad av materiella belöningar. Det är kanske vanligare att man tröttnar på konstant egomassage. Hur vi hanterar dessa gåvor och den status som följer med dem är viktiga ämnen för Tionde huset. Använder vi denna kraft för att göra en positiv skillnad i samhället, eller tar egoismen över och vi förstör mer än vi gör bra. Alla är inte lämpliga att bli samhällsledare, men de allra flesta av våra framgångar sker när vi samarbetar med andra människor.

DET ELFTE HUSET: HOPPS, TRO OCH VÄNSKAPS HUS
Elfte huset är förknippat med stjärntecknet Vattumannen och Vattumannens härskare är excentriske Uranus. Elfte huset benämns oftast som bostadsområdet eller kammaren för vänner. Genom dem vi kallar våra vänner finner vi styrka – vi upplever kraften som finns i gruppen. Elfte huset omfattar även organisationer, klubbar, sociala grupper, sociala nätverk och yrkesgrupper. Nyckeln här är de aktiviteter vi deltar i inom dessa grupper, hur vi bidrar till gruppen och som ett resultat hur vi också utvecklar oss själva. Vidare är det gruppen, genom sin sammanhållande kraft, som hjälper till att definiera vad vi som individer gör.

När vi växer och utvecklas ger våra grupper oss fler och fler möjligheter. Elfte huset inkluderar vår interaktion med våra egna prioriteringar, och hur dessa kan berika våra liv. Gör vi det vi älskare gör? På många sätt är svaret ja. Genom våra gruppaktiviteter och vänner ger vi mer mening och innehåll till våra liv och samhället i större skala.
Elfte huset handlar också om ödet, vad vi drömmer om och vill, vad vi vill och vill uppnå. Våra kreativa visioner hamnar i rampljuset genom att arbeta mot vår perfekta utveckling. Den kollektiva kreativiteten som också ligger inom gruppen är också viktig här. Genom att förenas kan vi skapa mycket mer och göra en positiv skillnad.

Genom att förenas med våra vänner kan vi inte bara göra mer, utan också få bättre njutning av det vi har uppnått. Elfte huset handlar också om hur vi beter oss mot andra som vänner. Står vi upp för dem när de behöver hjälp? Hur väljer vi våra vänner? Hur ser de på oss? Det är vår grundläggande personlighet som bestämmer och definierar vilka som är våra vänner och vilka grupper vi väljer att ingå i.

TOLFTE HUSET: HUSET FÖR DE DOLDA OCH DE OMEDVETNADE
Det tolfte huset är förknippat med stjärntecknet Fiskarna och härskaren över Fiskarna är den empatiske Neptun. Det tolfte huset kallas oftast för livets område eller det undermedvetnas och det dolda universums hus. Vårt undermedvetna kan bidra till vår framgång samt hantera det vi har misslyckats med. Framgång kontra nederlag, hur vi medvetet konfronterar våra liv eller undviker att ta detta på allvar. Det tolfte huset inkluderar också vad som kan kallas det dolda universum, eller det härefter. Det är här människor med mediumistiska förmågor får meddelanden från våra nära och kära som har gått vidare till en annan dimension.

Traditionellt sett har det tolfte huset setts som något negativt men det börjar bli för smalt. Man kan också finna andlig rikedom och glädje, för att inte tala om tröst, i det tolfte huset. Andlig rikedom, skönhet och upplevelser som det knappt finns några ord för på alla våra mänskliga språk är gömda här. De som har känslor av att deras nära och kära finns i närheten, upplever något som hör hemma i tolfte huset.

Det tolfte huset handlar också om karma, lagen om handling och effekt. Det man har sått antingen i detta liv eller tidigare liv, kommer tillbaka till en någon gång. Vad har vi fört in i detta liv från tidigare existenser? Det mesta som händer i det tolfte huset sker i hemlighet, familjehemligheter, dina egna dolda agendor. Det vi drömmer när vi sover är också ett resultat av att vårt undermedvetna arbetar med saker som händer i våra liv. Vår medkänsla för mänskligt öde och skapelsen som helhet ingår också. Vi lär oss att släppa det som inte längre gynnar vår positiva utveckling. Traditionellt hör också alla former av droger, narkotika, sjukhus, asylsökande, institutioner och fängelser till det tolfte huset.