En clairvoajant är en person som har en förmåga att få information om föremål, människor, platser och händelser i nutid, förflutna och framtid genom extrasensorisk perception, vilket är en perception utanför de kända sinnena. Clairvojans kallas ofta för det sjätte sinnet. Det kallas också för det tredje ögat, som ser de andliga krafterna.

Clairvojans har en stark intuition och de flesta föds med klärvoajans. En del av dessa är inte medvetna om det, men förstår Clairvojans senare i livet och kan utveckla det.

Clairvoyanter ser värdet av gåvan de har fått och brinner för att hjälpa människor. Verktyg som änglakort, tarotkort, pendlar och runor används av Clairvojanter för att öppna sin intuition och för att säkerställa det de ser, men det är också vanligt att arbeta helt utan hjälpmedel.

En Clairvojant kan hjälpa dig att se vad du befinner dig i, vad som ligger framför dig och hur du kan manövrera i ditt liv för att uppfylla dina