Skip to content Skip to footer

FAQ

Här hittar du svar på vanliga frågor.

Om du har frågor som inte står nedan här, skicka ett mejl till hej@tarot24.se

 1. Ring 09391340
 2. Ange rådgivarkoden för din valda rådgivare.
 3. Få svar på dina frågor

Tarot24.se sin affärsidé är att du som kund snabbt, enkelt och på ett personligt sätt ska kunna komma i kontakt med en rådgivare när du funderar på någonting.

Välj din rådgivare, fråga vad du undrar och rådgivare kommer att göra allt de kan för att få dig att trivas med tjänsten.

FinnHitta en rådgivare som du tror motsvarar den fråga du har. Du kan också söka på rådgivarkategori. Vid varje rådgivare är markerat om du kan nå personen via telefon nu. Välj det som passar dig och få den hjälp du behöve

Alla telefonsamtal är anonyma för rådgivaren, vilket innebär att de inte kan se vem du är eller vilket nummer du ringer från.

Betallinje:

Betala över telefonräkningen när du ringer 09391340 och tryck in rådgivarkoden. Detta kostar 22,90 per minut som börjar gälla när samtalet kopplas fram.

KONTANTKORT

Har du kontantkort comvig/tele2 abbonemang måste du ringa 09391340 och tryck in rådgivarkoden. Detta kostar 22,90 per minut som börjar gälla när samtalet kopplas fram.

Du måste vara över 18 år för att utnyttja tjänsten. Förutom det kan vem som helst använda tjänsten när man önskar. (Spådam måste ses som en underhållningstjänst och inte professionell rådgivning)

Man kan få råd inom varje kategori och där rådgivare själv har lagt ut kompetenser. Du kommer då att få råd som är försvarbara att ges över telefon, och varje rådgivare kommer att arbeta för att alla kunder får maximalt ut av sitt samtal. (Spådam-Tarot måste ses som en underhållningstjänst och inte professionell rådgivning)

Är du missnöjd med tjänsten ber vi dig att skicka in en reklamation inom 48 timmar. Vi kommer att behandla ditt klagomål och komma med ett svar till dig inom 3 arbetsdagar. Om du vill göra en reklamation var vänlig sänd ett e-postmeddelande till: hei@tarot24.se eller ringa NordiskehAS Tlf; 0047 970 30 051.

Skicka ett e-postmeddelande til hej@tarot24.se om du vill blockeras från att använda tjänsten

ALLMÄNNA VILLKOR

 1. TJÄNSTEN

1.1 NordiskehAS, org.nr 932 390 183,Nydalsveien 28, Postboks 4814 Nydalen ,0484 Oslo, Norway (”Nordiskeh”) marknadsför genom webbplatsen www.tarot24.se (”Webbplatsen”) och förmedlar via telefonnummer 09391340 (”Telefonlinjen”) kontakt med rådgivare inom olika områden (”Rådgivare”).

1.2. Genom att besöka Webbplatsen och/eller använda Telefonlinjen accepterar Du dessa allmänna villkor för Webbplatsen och Telefonlinjen (”Villkoren”) och ingår således ett avtal med Nordiskeh i enlighet med vad som anges i detta dokument.

1.3. Nordiskeh ansvarar för Webbplatsen varigenom Rådgivarna marknadsförs och för förmedling och betalning av telefonsamtal via Telefonlinjen. Innehållet på Webbplatsen är ett led i Rådgivarnas marknadsföring och får inte uppfattas som rådgivning. Rådgivarna är självständiga aktörer och Nordiskeh ansvarar inte på något sätt för deras rådgivning eller tjänster i övrigt.

1.4. För att kunna använda Telefonlinjen eller Nordiskehs tjänster i övrigt måste Du ha fyllt 18 år. Undantag kan göras av Nordiskeh i särskilda fall och då i enlighet med bestämmelserna i föräldrabalken.

1.5. Nordiskeh förbehåller sig rätten att neka dig att använda Telefonlinjen. Detta kan exempelvis ske om Du har uppgivit felaktiga personuppgifter eller har betalningsanmärkningar.

 1. RÅDGIVNINGENS KVALITET

2.1. Nordiskeh eftersträvar att förmedla Rådgivare av hög kvalitet. Nordiskeh vill dock understryka att inte alla frågor och problem är lämpliga för svar via Nordiskehs Telefonlösning och friskriver sig från allt ansvar kring kvalitén på Rådgivarnas rådgivning och tjänster i övrigt. Om Rådgivarens svar inte är tillräckliga rekommenderar vi dig att söka dig vidare.

2.2. Vid misstanke om hälsoproblem ska alltid lämplig vårdmottagning kontaktas. Rådgivarnas råd och bedömningar ska aldrig användas som utgångspunkt för att ställa diagnoser eller avgöra val av behandling. Vid akuta nödsituationer, såsom vid fara för liv och hälsa, ska Du ringa nödnumret 112.

2.3. Rådgivarna ansvarar själva, som självständiga aktörer, för att deras verksamheter uppfyller tillämpliga lagkrav.

 1. INTEGRITET

3.1. Nordiskeh kan i samband med att Du besöker Webbplatsen, använder Telefonlinjen eller i övrigt kontaktar Nordiskeh komma att behandla dina personuppgifter. För mer information kring vår personuppgiftsbehandling hänvisas till vår Integritetspolicy för kunder som Du hittar personskydd.

3.2. Du har möjlighet att vara anonym i förhållande till Rådgivaren. Rådgivaren ser inte ditt telefonnummer när Du använder Telefonlinjen och Nordiskeh delar inte heller i övrigt dina personuppgifter med Rådgivaren utan ditt samtycke. Rådgivaren är ensamt personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som Du väljer att ge till Rådgivaren.

 1. PRIS OCH BETALNING

4.1. Vid användning Telefonlinjen gäller de priser per minut som anges på Webbplatsen . Priserna anges i svenska kronor. Priserna inkluderar inte eventuell telefonitaxa, betalningsavgifter eller andra tillkommande avgifter. Taxeringen startar när samtalet med Rådgivaren startar och samtalsminuterna räknas sedan samman av Nordiskeh. Chat betalas med kort gjennom Stripe (www.stripe.com) och er i Norska kronor (Nok)

4.2. Du kan betala på de sätt som anges på Webbplatsen. Nordiskeh förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt och att ändra betalsätt till faktura om det betalsätt som Du valt av någon anledning inte fungerar.

4.3. Om inte annat särskilt avtalats, ska betalning ske mot telefonräkningen. Du vil betala över telefonräkningen när du ringer 0939-1340 och tastar rådgivar kod. Detta kostar 22,90 per minut utöver vanlig samtalstaxa som börjar gälla när samtalet kopplas fram.

 1. ANSVARsBEFRIELSE

5.1. Nordiskeh ansvarar inte på något sätt för Rådgivarnas rådgivning (eller uteblivna rådgivning) eller tjänster i övrigt.

5.2. Nordiskeh är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra sina förpliktelser, om underlåtenheten beror på omständighet som ligger utanför Nordiskehs kontroll och som Nordiskeh inte förutsett eller tagit i beräkning, t.ex. tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser, otillgängliga Rådgivare, ändrad myndighetsbestämmelse, eldsvåda, avbrott i allmänna kommunikationer eller liknande omständighet.

 1. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Webbplatsen och dess innehåll ägs av Nordiskeh eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från Nordiskeh.

 1. OGILTIGHET

Skulle någon bestämmelse i Villkoren vara ogiltig, ska detta inte innebära att Villkoren eller bestämmelsen i sin helhet är ogiltig. I stället ska Villkoren eller bestämmelsen justeras, så långt det är möjligt, för att ge effekt åt Villkorens andemening.

 1. FRÅGOR OCH KLAGOMÅL

8.1. Om Du vill ha mer information eller har frågor är Du alltid välkommen att kontakta Nordiskeh. Våra kontaktuppgifter finns på Webbplatsen.

8.2. Om Du av någon anledning är missnöjd med Nordiskeh eller de Rådgivare som Nordiskeh förmedlar är Du alltid välkommen att kontakta Nordiskehs kundtjänst via mail: hej@tarot24.se eller telefon: 004797030051

8.3. Nordiskeh eftersträvar att förmedla Rådgivare av hög kvalitet. Om Nordiskeh av någon anledning anser att Rådgivare inte uppfyller Nordiskehs krav kan Nordiskeh komma att avbryta marknadsföringen och förmedlingen av denne.

 1. TILLÄMPLIG LAG OCH TVIST

9.1. Norks lag ska tillämpas på Villkoren och avtalet i övrigt mellan dig och Nordiskeh.

9.2. Tvister ska i första hand lösas i samförstånd genom diskussion med Nordiskehs kundtjänst, som Du kontaktar via mail: hej@tarot24.se

9.4. I sista hand ska tvisten lösas av norsk allmän domstol med Oslo Tingrett som første instans.

 1. ÄNDRINGAR

Nordiskeh förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor. Uppdaterade Villkor publiceras löpande på Webbplatsen. De uppdaterade Villkoren gäller från det att Du har accepterat dessa genom att besöka Webbplatsen eller använda Telefonlinjen, eller, i tillämpliga fall, trettio dagar efter det att Nordiskeh informerat dig om de uppdaterade Villkoren. Nordiskeh rekommenderar dig att regelbundet hålla dig uppdaterad om Villkoren på Webbplatsen.

Kontaktinfo:

NordiskehAS

Adresse: Nydalsveien 28, Postboks 4814 Nydalen ,0484 Oslo, Norway.
Epost: post@Nilsam.se
Tlf Kundeservice: 0047 97030051
Org.nummer: 919 420 960

Ledig Spådam nu:

Ring09391340

kode218

Lång erfarenhet som Clairvoyant. Ser dig tydligt – Ärlig och sanningsenlig. Norsk talande.

Les mer

 • Tilbyr ikke chat

 • Tilbyr ikke videochat

Ring09391340

kode273

Svensk spådam -kommer från klarsynt familj från flere generationer. Sedan barn har jag haft dialog med det fördolda. Mina anfäder & guider jobbar via mig för att hjälpa dig få klarhet och svar.

Les mer

Ring09391340

kode276

Svensk spådam. Få hjälp med nuet och vad framtiden har för dig! Träffsäker och eftertraktad. Fråga mig gärna om kärlek, arbete, ekonomi och relationer.

Les mer

Ring09391340

kode292

Svensk medium som får till mig andliga budskap och vägledning genom mina sinnen. Ofta i bilder. Arbetar tillsammans med mina guider och öppnar upp till andra sidan.

Les mer

Ring09391340

kode435

Psychic Medium, Quantum Healing Hypnosis Practitioner och Spiritual Coach – unika förmågor. Holistisk healer med imponerande resultat.

Les mer

Ring09391340

kode687

Äntligen tillgänglig. Konkret och detaljerad. Tydlig syn, specialitet nära relationer. Spår och använder förutom intuition, känsla och tydlighet.

Les mer

Ring09391340

kode786

Erfaren vägledare och synskt medium, kanaliserar ner svar från källans gudomliga kraft. Vägvisare i högre medvetande hjälper dig finna din själs syfte. Specialist Twin Flame guidning.

Les mer

Ring09391340

kode833

Clairvoyant medium – lång erfarenhet. Läser och ser dig och får ofta bilder som hjälper dig.Speciellt bra på relationer. Bra intuition och använder tarotkort, bordskort och pendlar.

Les mer

Ring09391340

kode608

Erfaren Clairoyant. Seriös – Ser dina relationer och dina möjligheter. Erbjuder även Twinflame/Soulmate-rådgivning.

Les mer

Ring09391340

kode438

Hög intuition. Har andekontakt och förmedlar budskap från andra sidan. Ser även tidigare liv.

Les mer

Ring09391340

kode824

Rekommenderad och otroligt träffsäker – snabba svar! Svensk, känd och efterfrågad i Sverige & Norge. Många nöjda och fasta kunder. Rensar i hemmet. Reikimaster sedan 20 år. Född medial

Les mer

Ring09391340

kode261

Svensk spådam, Medial sen barnsben och under vårt samtal får jag bilder till mig. Använder mig även av pendeln. Stark intuition och inre visdom.

Les mer