Skip to content Skip to footer

Clairvojant

En clairvoajant är en person som har en förmåga att få information om föremål, människor, platser och händelser i nutid, förflutna och framtid genom extrasensorisk perception, vilket är en perception utanför de kända sinnena. Clairvojans kallas ofta för det sjätte sinnet. Det kallas också för det tredje ögat, som ser de andliga krafterna. Clairvojans har en…

Read more