Hva betyr kortene? Ditt kort i dag:

TVÅ STAVAR

Nyckelord: Balanserad företagsamhet och makt. Kortet representerar ofta ett lyckat och framgångsrikt partnerskap. Kortet siar också om ett produktivt möte mellan två själar och det kan betyda att det uppstår en givande vänskap genom arbetet. Två stavar kan representera en mäktig affärsman/-kvinna. Personen styr vanligtvis ett företag eller en grupp människor och har haft stor framgång i karriären, är inflytelserik och ofta högt aktad inom sitt område. När kortet berättar om en händelse rör det sig ofta om egendomsfrågor. Alla förhandlingar som gäller köp eller försäljning av egendom står under gynnsamt inflytande och du kan skriva under kontrakt utan att tveka. Avtal kommer att visa sig vara till din fördel ¿ det kan hända att du kommer att tjäna mer pengar än du räknar med.