Hva betyr kortene? Ditt kort i dag:

Åtta mynt:

Åtta mynt:

Åtta mynt:Nyckelord: Nya färdigheter. Kortet hänger först och främst ihop med arbete och praktiska förmågor. Det betyder ofta undervisning, praktiska lärdomar eller någon form av vidareutbildning. Kortet symboliserar alla slags kurser, särskilt sådana man genomgår som ett led i en befintlig karriär eller inom ramen för ett visst jobb. Kunskaper och färdigheter utökas, får nya tillskott eller fräschas upp på något sätt. Kanske kommer det nya maskiner som du måste lära dig använda eller så måste du vidareutbilda dig för att kunna bli befordrad. När det gäller ekonomi råder de åtta mynten till försiktighet. Kortet betyder små sparbelopp, små pengagåvor och i allmänhet en försiktig hantering av ekonomin.