Hva betyr kortene? Ditt kort i dag:

Åtta stavar

Åtta stavar:

Åtta stavar:Nyckelord: Snabbt expanderande horisonter. Saker kommer nu att öppna sig på ett eller annat sätt. Nyheter och brev - nu riktas sökarljuset mot alla slags meddelanden som kan föra med sig förändringar. Det ligger mycket energi i kortet och en stark känsla av expansion. Kortet siar ofta om nya idéer och expansion i affärslivet. Ibland har kortet ett samband med umgängeslivet och antyder att nya vänner eller kanske en romans snart kommer att lysa upp dagen. Kortet hänger också ihop med resor eftersom det står för nya horisonter. Syftet med resorna är sannolikt utbildning eller karriär, snarare än bara vila och nöjen. Ibland kan kortet betyda öppen himmel - då representerar det en passion för friluftsliv, sport och fysisk frihet. Du kan se fram emot att göra dig av med fysisk överskottsenergi utomhus.