Hva betyr kortene? Ditt kort i dag:

De älskande

Kortet antyder en känslomässig, andlig och fysisk förening. Varje förhållande med anknytning till det här kortet är ett starkt och betydelsefullt förhållande. Ibland kan kortet betyda ett inre äktenskap och i så fall har du löst många konflikter i dig själv, och du är tillfreds med din kropp. Dina manliga och kvinnliga egenskaper är nu i jämvikt och energin kommer till sin rätt på ett positivt sätt. I sexlivet är du lika nöjd med att ta initiativ som att ta emot, och du är full av hängivenhet. Den andra huvudbetydelsen av De älskande är Valet. Om kortet dyker upp när du försöker att bestämma dig för något betyder det att du måste tänka dig noga för. Alternativen står inte svart på vitt, och det finns inte heller någon enkel logisk lösning. Ibland framträder de som två vägar ¿ du kan antingen fortsätta med det du håller på med eller chansa och försöka med något nytt. Du måste använda din intuition. De älskande råder dig att följa ditt hjärta.