Hva betyr kortene? Ditt kort i dag:

DÖDEN

Kortet varslar om förändring, förnyelse och början på ett nytt liv efter att du först har gjort dig av med det gamla. Det kommer kanske att ta lite tid att se till att det du lägger bakom dig faktiskt förblir borta. Försök att tänka på det som en naturlig del av livet: varje period har sitt syfte och vi fortsätter vidare till nästa. Ditt liv står inför genomgripande förändringar, en gammal utsliten del av dig håller på att dö och detta kommer så småningom att återspeglas i din livssituation. Ibland symboliserar kortet ett konkret dödsfall, men i så fall handlar det sällan om den som ställer frågan. Kortet kan också betyda förlust i en eller annan form, t.ex. ett förhållande som tar slut, vänskap som upphör eller ett arbete som förloras. Men om du minns det upphöjda och positiva budskapet som kortet står för bör du inte bli förtvivlad. Den utmätta tiden för något i ditt liv är inne, ett kapitel är slut och nu kan du se fram emot nya horisonter med hopp om och tilltro till framtiden.