Hva betyr kortene? Ditt kort i dag:

Drottning i bägare

Nyckelord: Positiv fantasi. Kortet symboliserar fantasins och fiktionens värld. Denna kan uttryckas i böcker och teater eller i filmer och bilder. Drottningen kan representera alla former av känslomässig terapi, familjeterapi och äktenskapsrådgivning. När kortet är negativt kan det tyda på undertryckta känslor, blockerad sexualitet, att man tycker synd om sig själv och känslomässig utmattning. Bägardrottningen är konstnärlig och har ofta andliga förmågor, och hon har stor fantasi. Dessa förmågor kan även ta sig uttryck i en förkärlek för trolldom och magi. Hon har ett bra sinne för färg och går ofta klädd i ovanliga och individuella kläder. Det är möjligt att hennes förmågor inte utnyttjas till fullo för hon tenderar att vara lite oföretagsam och hon saknar självtillit. I kärlekslivet är hon medkännande och mycket hängiven, hon sätter alltid mannen främst.