Hva betyr kortene? Ditt kort i dag:

Fem mynt

Nyckelord: Förlorad tillit, fattigdom. Kortet kan antyda en period med ekonomiska förluster eller problem. Det kan bero på tidigare utsvävningar, i synnerhet i affärsangelägenheter. Eller så kanske en period med arbetslöshet har tärt på de materiella resurserna så att du har lite pengar att röra dig med. De här förlusterna, eller upplevelsen av fattigdom, kommer troligtvis följas av sämre självförtroende. Besvärligheterna och kampen har släckt optimismen, det känns som om minsta gnutta energi du har går åt till vardagens ekorrhjul och kampen för överlevnad. Om kortet dyker upp och ekonomiska problem verkar kunna uteslutas tyder kortet på andlig fattigdom. Här är fienden en låg självkänsla ¿ självförtroendet och kreativiteten har fått sig en ordentlig törn.