Hva betyr kortene? Ditt kort i dag:

KEJSARINNAN

Kortet står för kärlek, harmoni och helhet. Kejsarinnan representerar mäktiga kvinnliga krafter. Tiden är inne för att expandera och växa. Du har det bra ekonomiskt och materiellt och dina grundläggande behov kommer att tillgodoses. Om du sysslar med konstnärlig verksamhet kommer du nu att kunna locka fram den praktiska energi som behövs. Idémässigt måste varje tanke befruktas och få näring för att till slut födas. Detta är kejsarinnans kärna ¿ hon står för växt och födelse. Detta kan gälla ett fysiskt spädbarn, affärer, konstnärligt arbete eller ett kärleksförhållande. Fysiskt siar kortet ofta om graviditet eller födsel. Du är fruktbar och mycket mottaglig. Ett harmoniskt sexliv antyds, med särskilt betoning på kärlekens och ömhetens fysiska uttryck.