Hva betyr kortene? Ditt kort i dag:

Nio stavar

Nyckelord: Styrka och försiktighet. När det här kortet visar sig innebär det styrkereserver. Dina ansträngningar har lönat sig, problemen har lösts och målet är inom räckhåll. Men det är en sista utmaning kvar, en sista kraftansträngning som måste till innan du kan slappna av helt. Du kommer att lyckas om du bara kan gå djupt in i dig själv och utnyttja den här energin. Om kortet visar sig för en person som redan har lyckats väl är det ett råd om att vara försiktig. De flesta hinder har övervunnits, men det är smartast att vara på sin vakt under den närmaste framtiden. På det psykiska planet siar kortet om en person som känner sig hotad, otrygg och osäker innerst inne. Sådana personer kan se ut som att de har lyckats, men de har inte accepterat det själva. Kanske har de varit tvungna att utkämpa en lång kamp för att nå toppen eller förverkliga sina drömmar, vilket gör att de inte kan glömma tiden då de kände sig sårbara och rädda för att misslyckas.