Hva betyr kortene? Ditt kort i dag:

PAGE I STAVAR

Nyckelord: Man känner sig mer kreativ. Kortet representerar ett livligt intelligent barn eller en dito tonåring av endera könet. Det är ännu vanligare att kortet representerar en begynnande kreativitet och ett energiflöde. Det ger positivt inflytande och aktivitet. På det abstrakta planet representerar kortet hyperaktivitet och läs- och skrivsvårigheter.