Hva betyr kortene? Ditt kort i dag:

RÄTTVISAN

Kortet kan ibland symbolisera ett val eller ett avgörande. Den här sortens beslut är först och främst av logisk art och kan hanteras därefter. Om du gör en lista med argument för och emot bör valet snart vara uppenbart. Psykiskt sett är du balanserad och har en from och klarsynt livsåskådning. Du överdriver inte på något område och nonchalerar inte någon del av livet till förmån för någon annan. Kortet dyker ofta upp som svar på frågor som rör juridik, kontrakt eller formella avtal. Kortet kan symbolisera viktiga juridiska dokument som ska undertecknas, en rättssak eller förhandlingar. Det kan representera revisorer, domare, folk som stiftar lagar osv. Om du är upptagen med en eller annan typ av rättstvist tyder kortet på att saken kommer att lösas till din fördel. Men om du kommer med orimliga krav eller är girig kan du få mindre än du hoppas på.