Hva betyr kortene? Ditt kort i dag:

SEX STAVAR

Nyckelord: Seger. Sex stavar tyder på lyckade förhandlingar som det har krävts finkänslighet, kunskap och intuition för att slutföra. Du har handlat på rätt sätt och kommer snart att belönas. Kortet representerar först och främst affärer och karriär, och det kan sia om en välförtjänt befordran eller symbolisera juridiska triumfer och eftertraktade kontrakt. I allmänhet innebär sex stavar goda nyheter som berör dig eller någon annan ¿ det gäller i all sannolikhet affärslivet eller kreativa arbetsinsatser.