Hva betyr kortene? Ditt kort i dag:

SJU MYNT

Nyckelord: Graviditet. Kortet siar om bekymmer som ofta uppkommer under en period som präglas av hårt arbete. Kanske har du tagit lån för att finansiera en ny karriär och nu oroar du dig för hur du ska betala tillbaka. Det som i arbetet ger dig tillfredsställelse kommer att växa och utvecklas. Kortet siar om långsam tillväxt ¿ fröet har såtts, men det finns ännu inga tecken som tyder på att det har börjat gro. I den omedelbara framtiden siar kortet om en slitsam period där du arbetar utan att tjäna särskilt mycket pengar på det. Det kan verka meningslöst. Men besvikelserna är i regel inbillade och bekymren eller rädslan har ingen grund. De sju mynten kan hänga samman med obetalt arbete som tidskrävande fritidsintressen, barnuppfostran eller välgörenhet. Då och då kan det kännas utmattande eller deprimerande. Men på en icke-materiell nivå är det hela i grunden tillfredsställande och produktivt.