Hva betyr kortene? Ditt kort i dag:

SJU SVÄRD

Nyckelord: Varierande ansträngningar och försiktighet. När kortet är positivt siar det om nya idéer och fräscha tankar och i allmänhet stor rörlighet och förändring. Det kan handla om någon som arbetar på ett osäkert sätt, någon som ingjuter energi i något ett tag och sedan inte gör något alls. I en mer negativ betydelse kan kortet sia om en person som inte klarar av att arbeta energiskt under en längre tid. Det kan bero på att personen är uttråkad, rädd för att bli fångad i en fälla eller rastlös och ytlig av naturen. Den berörda personen kan lyckas, men måste acceptera att han eller hon behöver regelbunden intellektuell stimulans och förändring. Tjuvaktighet är en annan betydelse som ligger i kortet. Var försiktig med att dela med dig av dina tankar till andra. Om du inte är det riskerar du att någon tar ifrån dig ett älsklingsprojekt.