Hva betyr kortene? Ditt kort i dag:

Tio Stavar

Nyckelord: Ambitiösa bördor. Kortet symboliserar någon form av börda som har ett samband med makt, ambitioner och framgång, och när kortet dyker upp tyder det vanligtvis på riktigt hårt arbete. Ibland siar kortet om en period med övertidsarbete och sammanbitenhet: den klassiska arbetsnarkomanen. Karriären betraktas som det enda som betyder något, och du har frivilligt tagit på dig för mycket. En önskan om att lyckas överskuggar allt annat och kan ödelägga andra delar av livet. Troligtvis har du svårt att delegera uppgifter till andra eller så är du rädd för att förlora kontrollen över det som du hittills har uppnått.