Hva betyr kortene? Ditt kort i dag:

TIO SVÄRD

Nyckelord: Det kan bara gå framåt. Kortet representerar ödeläggelse och svek. Sveket som kortet siar om kommer ofta i form av lögner och förtal, vilket representerar att någon sviker ditt förtroende och din tillit. Det mest sannolika vapnet är därför ord: Någon går bakom ryggen på dig på arbetet eller privat. Var försiktig med vem du anförtror dig åt och följ dina egna råd när det här kortet dyker upp. Det skrivna ordet kan också ge upphov till problem, så tänk dig för både en och två gånger innan du sätter något tveksamt på pränt eller skriver under dokument utan att läsa igenom dem noga. Tio svärd siar även om slutet på något. Det kan vara ett personligt förhållande, ett jobb, en livsstil eller till och med att man bryter med en religiös livsåskådning. Omständigheterna kan verka mycket sorgliga. Men den mörka tiden representerar slutet på en period med otur och olyckor. En negativ fas i livet har nått sin kulmen och allt kan bara bli bättre.