Hva betyr kortene? Ditt kort i dag:

TORNET

Snart kommer livet att ställas på ända och förändringarna kan anta många olika skepnader. De kan t.ex. uppstå i ditt intellekt och tyda på en djupgående förändring av din tro, dina värderingar eller ditt beteende. Ibland kan tornet representera raseri och du kan upptäcka att du har mycket kort stubin. Kortet kan även sia om ett snabbt byte av bostad. När det gäller karriären är förändringarna inte mindre dramatiska. Kanske säger du plötsligt upp dig och så dyker det upp en ny oväntad intäktskälla, eller så blir du inspirerad att utbilda dig och starta en ny yrkeskarriär, vilket kan chocka familj och vänner. När tornet siar om ett personligt förhållande får du en varning om att saker och ting inte kan fortsätta som förut. Kanske är inte förhållandet uppbyggt på verkliga känslor eller så leker en av er med den andra. Om förhållandet har en stark och bestående grund kommer det att förändras till det bättre.