Ett medium är en person som kan ha kontakt med andevärlden. Alla människor är naturligt mottagliga för andlig påverkan, men vissa är mer känsliga och tar kontakt på ett annat sätt än de flesta.

Vissa människor föds med förmågorna och de är helt eller delvis utvecklade, medan andra måste träna och utveckla sina förmågor mer för att få samma kontakt med den andliga världen. Det finns många sätt att utveckla dina förmågor, inklusive kurser, meditation och specialistlitteratur, övning.

Medium fungerar som en länk mellan andevärlden och vår värld som vi känner den. Ett klärvoajant medium kan kommunicera med den andliga delen av världen. Kommunikation kan ske muntligt, skriftligt, genom syn och bild. Sättet det sker på är ofta på det sätt som mediet själv föredrar. Vissa tolkar bilder bäst, medan andra accepterar ord och meningar bättre.

Saker och ting kommer att uppfattas olika då andarna också har olika sätt att kontakta människor, och inte minst olika budskap. Ett klärvoajant Medium kan hjälpa dig när du känner att saker har fastnat lite och du behöver vägledning om vad som finns omkring dig.