Varför läsa horoskopspalter?

Den brittiske astrologen R. H. Naylor är krediterad för att ha gjort horoskopspalter till verklighet. Allt började med att tidningen Sunday Express bad Naylor att göra ett horoskop för prinsessan Margaret av Storbritannien. Den publicerades den 24 augusti 1930, tre dagar efter prinsessans födelse. Detta blev så populärt att tidningen bad Naylor att skriva varje vecka: "Vad stjärnorna berättar för oss". Detta var början på horoskopspalterna vi använder idag. I västvärlden har flera studier gjorts. De visar att nio av tio av oss vet vilket stjärntecken vi föddes under, och att en stor del av befolkningen regelbundet läser horoskopplattor i tidningar och på nätet. Det är intressant att många också läser stjärntecknet för någon annan än sig själva.

Varför publicerar tidningar och webbplatser en horoskopspalt?

Svaret är enkelt och rakt på sak – för det är så många som läser dem!

De flesta läsare inser att horoskopkolumner är allmänna för stjärntecken. De berättar inte nödvändigtvis hela och fullständiga sanningen. Å andra sidan ger de en form av vägledning och en ram för vad som händer i ditt liv här och nu. Alla vet, även om man inte alltid erkänner det, att livet går i cykler av både god och mer upprörande karaktär. I goda tider ger astrologi oss spännande möjligheter att dra nytta av dessa påminnelser. I tider av mer osäkerhet gör horoskopet oss mer medvetna om saker som händer runt omkring oss. På så sätt får vi en överlag högre grad av komfort och kontroll över vår vardag och vad framtiden för med sig.

Livet är en del av ett större kosmiskt mönster. Det är just detta budskap som ett horoskop ska förmedla. Horoskopet hjälper dig att förstå att du är en speciell person som uppmuntrar dig att le åt livet. Det hände!

Astrologins historia

Astrologin som vi känner den idag har sina rötter i Mesopotamien och Babylon, förmodligen 5 000 år före Kristus. De trodde att gudarna talade till dem genom planeterna, eller snarare, att planeterna var själva gudarna. Astrologer var den tidens prästerskap. Endast kungar använde dem för att förutsäga vad som skulle hända.

Västerländsk civilisation och kultur har mycket att tacka grekerna för. Både Platon och hans berömda lärjunge, Aristoteles (4-300 f.Kr.) har lagt till astrologi till sitt grundläggande sätt att tänka genom att se jorden som en integrerad del av hela universum. I och med det romerska imperiets försvagning och fall 3-400 e.Kr. fick kristendomen ett starkt fotfäste. Snart förbjöds alla former av hedniska och kätterska aktiviteter som magi, spådomar och astrologi. Under de kommande 7-800 åren var astrologin praktiskt taget utrotad i Europa.

Märkligt nog, även om astrologin praktiskt taget förstördes i väst, antogs den av det kulturella samhället i öst. Den tog sig till Indien via Persien genom hellenistiska och bysantinska influenser. Tack vare dåtidens judiska och islamiska religiösa filosofer lyckades astrologin överleva. Det var inte förrän under medeltiden som astrologin återvände till Europa. Under 1100- och 1200-talen var astrologin återigen en del av vardagen för många. Den nådde sin absoluta höjd på 1500-talet, men fördes igen till en bottennivå igen genom den vetenskapliga revolutionen på 1600-talet.

Det var inte förrän på 1900-talet som vi återigen hittade ett växande intresse för astrologi. Vissa hävdar att detta är tack vare det andliga tänkandet hos den teosofiska rörelsen och Madame Blavatsky. Andra tackar den schweiziske psykoanalytikern Carl Gustav Jung. Han utvecklade konceptet om det kollektiva undermedvetna och skapandet av planetarketyper. Vissa kanske hävdar att det var horoskopkolumnerna som hjälpte till att rädda astrologin, som alltid har åtnjutit en otrolig popularitet sedan starten på 1930-talet. Medan andra kan ha rätt i att det var "The Flower Power" och New Age-rörelserna som blev astrologins räddning på 60- och 70-talen.

Oavsett anledning är en sak säker. Hittills har ingen lyckats utrota astrologin. Det är också högst tveksamt om någon kommer att kunna göra det i framtiden heller.

Aspekter

När planeterna rör sig bildar de också vinklar eller så kallade aspekter till varandra. I astrologi är

en aspekt en vinkel planeterna gör mot varandra oavsett vilken sorts horoskop det handlar om, från födelsehoroskop till ett horoskop med transiter. Aspekter gäller inte bara planeterna själva, utan även andra viktiga punkter i ett horoskop, såsom ascendenten. Ett horoskop är en cirkel och består av 360 grader. Aspekter mäts på vinkelavståndet i grader och minuter med ekliptisk longitud mellan två punkter, sett från jorden. Enligt astrologisk tradition indikerar de tiden för övergångar och evolutionära förändringar i människors liv och förhållanden i förhållande till jorden. När planeterna rör sig och bildar aspekter är det här prognoserna inom astrologi kommer ifrån.

Inom medeltida astrologi ansågs vissa aspekter, såsom vissa planeter, antingen vara gynnsamma eller ogynnsamma. Moderne astrologi lägger mindre vikt vid dessa fatalistiska skiljelinjer, men det finns två typer av aspekter där den ena producerar mer harmoniska som den andra mer utmanande energier.

De harmoniska aspekterna är så kallade sextiler med en vinkel på 60 grader och trigoner med 120 grader. Sexstilar har traditionellt sagts ha samma inflytande som trigoner, men mindre intensiva. Detta indikerar enkel kommunikation mellan de två inblandade elementen, med kompatibilitet och harmoniska energier mellan dem.

De utmanande aspekterna är kvadratur med en vinkel på 90 grader och opposition med 180 grader, där då två plan ligger rakt mitt emot varandra. Dessa energier har starka energier med spänningar som behöver integreras mellan två olika områden i livet, eller erbjuda oss ett val där vi måste fatta ett viktigt beslut som innebär utmaningar eller kostnader.

Konjunktioner sägs vara den mest kraftfulla aspekten av astrologi. Detta händer när två eller flera planeter står tillsammans på himlen där deras energier blandas och arbetar tillsammans. Huruvida den aktuella konjunktionen anses gynnsam eller utmanande beror på de specifika planeterna som är involverade och om denna konjunktion är i en viss aspekt för andra planeter.

Transiter och planeternas cykler

Transiter

Inom astrologi hänvisar termen transiter till planeternas pågående rörelse genom universum, i förhållande till deras positioner vid födseln eller när en annan anmärkningsvärd händelse inträffar. Transiterna är kopplade till dagens verklighet. De speglar också vår kollektiva verklighet och den värld vi alla lever i. De skapar ett "moment in time", ett slags diagram för en händelse oavsett om det handlar om saker som kommer att hända i framtiden eller något som har hänt i det förflutna. Transiter är kosmiska spelkort. Det vi gör med dem – hur vi spelar kortet på handen – är just det som förändrar oss och bestämmer förloppet för vår fortsatta resa på vår livsväg.

Transiter gör prognoser och förutsäger vad tiden kommer att medföra när man sätter ett årligt horoskop för en person eller andra händelser i världen. Astrologer ser transiterna som att planeterna berättar för någon om framtiden i den personliga horoskopkartan, eller som påverkar universums astrologiska väderkarta i allmänhet

Planeternas cykler

Det som orsakar transiter är att planeterna kretsar runt solen och genom zodiaken i olika hastigheter. Vi har huvudsakligen två typer av planetcykler; de inre och snabba samt de yttre och långsammare planeterna.

Den inre eller snabba planeten har en kortsiktig effekt. Dessa är dagliga, veckovisa eller månatliga trender i ett horoskop. Listan nedan visar hur länge de snabba planeterna vanligtvis stannar i ett stjärntecken.

Måne: 2,5 dagar.

Merkur: 20 till 30 dagar

Solen: 30 dagar

Venus: ca. 1 månad

Mars: ca. 2 månader

De yttre och långsamma planeterna visar årliga eller fleråriga trender i livet i stjärntecknet eller i det astrologiska hus (livsområde) de befinner sig i. Listan nedan visar hur länge de yttre och långsamma planeterna vanligtvis stannar i ett stjärntecken.

Jupiter: 1 år

Saturn: 2,5 år

Uranus: 7 år

Neptun: 14 år

Pluto: 15 till 30 år

Om du vill veta mer om detta ämne, läs även Aspekter.

Retrograda planeter

Alla planeter marscherar framåt och retrograda eller bakåtriktade växter existerar inte riktigt.

Detta är bara en visuell illusion som är densamma som vi upplever när tåget på sidospåren går bakåt medan det i verkligheten går framåt. Detta är kopplat till relativa hastigheter mellan ens egen synvinkel och ett annat rörligt föremål. Även om planeten i verkligheten inte går retrograd eller bakåt, har detta fenomen alltid varit viktigt inom astrologi. Detta beror på att i förhistorisk tid var astronomi och astrologi ett och samma yrke eller kunskapsområde. Den baserades på vad dagens astronomer kunde se med blotta ögat på natthimlen.

I västlig astrologi är ett horoskop baserat på att jorden är centrerad i vårt solsystem och inte solen som den verkligen är. Därför kommer detta fenomen med retrograda eller bakåtriktade planeter in i den astrologiska tolkningen precis som det gjorde för flera tusen år sedan, även om vi vet att ingen av dem faktiskt går baklänges. Retrograd betyder faktiskt att planetens energi är något blockerad externt, så de områden av livet som kommer inom planetens domän är inte lika lätta att uttrycka. Inom astrologi anser vi att en planet förlorar en del av sina arketypiska energier när den färdas retrograd eller bakåt.

Planeterna rör sig med olika hastigheter runt solen. Merkur och Venus rör sig snabbare än jorden, medan Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun och Pluto rör sig långsammare än jorden. Eftersom vi jordbor ser detta från vår egen planet ger detta oss en relativ effekt av planetens hastighet. Det betyder att vi upplever att en planet går retrograd eller bakåt på himlen genom Zodiaken vid vissa tider på året. Beroende på vilken planet detta är kan situationen vara från några veckor till flera månader. Den planet som går mest tillbaka är vår kommunikationsplanet Merkur som brukar göra det hela tre gånger om året.

Månfaser

Vi har två huvudfaser i månens cykler, nymåne och fullmåne. Dessa båda äger rum under en 29-dagarsperiod. Vi har en nymåne när månen är i linje mellan solen och jorden och täcker solljuset för oss jordbor. Därför kan vi inte se det. När det är fullmåne händer det motsatta, nämligen att det är jorden som är i linje mellan Solen och Månen. Det är därför vi får detta starka solljus från solen.

Människans intresse för månens faser går tillbaka till förhistorisk tid, då de redan var en form av kalender. I grekisk och romersk mytologi fick flera gudinnor namn efter månen. I många kulturer har bönder planterat vid nymånen och skördat vid fullmånen.

Månen är en tidvattenkraft som påverkar tidvatten. Så det är kanske inte så konstigt att vi människor också påverkas av energierna då vår kropp består av 60% vatten. Det har gjorts studier på detta som visar att puls och blodtryck är lägre och att pulsen snabbare återgår till normala nivåer under fullmåne och nymåne.

Månen, en planet inom astrologi, har kraftfulla arketypiska energier. Detta gäller både generellt och personligt. Eftersom en nymåne representerar början på en ny måncykel, symboliserar den en ny början. Människor använder energierna från en nymåne för att starta ett nytt projekt och nå sina mål. Det här är dagen för att bjuda in förändring i ditt liv och vara öppen för nya möjligheter.

Fullmånar är tider av fullbordan, kreativa utgjutelser och skördar. De är också din idé om att slutföra allt du påbörjade under nymånen sex månader tidigare. Fullmånen är också en tid för firande, firande och andliga ritualer inom ramen för nattens månsken. Fullmånar fungerar som gigantiska kosmiska strålkastare. Allt kommer ut i det fria i fullmånens sken – inklusive delar av människans mer skuggiga sidor. Att följa månens cykler kan vara ett bra sätt att sätta upp mål och dra fördelar.

En annan viktig sak med månens faser är förmörkelser. Detta är vad vi kallar sol- och månförmörkelsen som vi har två av varje om året. Generellt kan man säga att detta är som nymåne och fullmåne, men de har mer förstärkta energier och leder ofta till oväntade förändringar i våra liv. Avbrottstiden bör tas på allvar och hållas så tyst som möjligt.

Karma

Enkelt förklarat är karma lagen om orsak och verkan. Denna doktrin är stark i österländska religioner som hinduism och buddhism. Det liv vi lever idag påverkas av våra handlingar från tidigare liv. Vi är ansvariga i det här livet för vad vi gjort i tidigare liv på gott och ont. Goda avsikter och goda handlingar bidrar till god karma och lyckligare återfödslar, medan dåliga avsikter och dåliga handlingar bidrar till dålig karma och utmanande pånyttfödelse. Men det är också så att det vi gör av handlingar i det här livet också kommer att bidra till att bestämma och forma vårt nästa liv.

Astrologi kan vara ett verktyg för att förstå var vi står på vår karmiska resa i det här livet. Vårt födelsehoroskop målar upp en bild som återspeglar våra tidigare livserfarenheter, både av den berikning och ondska vi själva skapat. Före själens återfödelse planeras födelsen noggrant så att detta liv för med sig tidigare livserfarenheter som är inkorporerade i det vi ska lära oss i detta liv såväl som vår potential för framtiden.

Men vi kan alla bryta oss ur det mekaniska karmiska handlingsmönstret. Vi kan när som helst ta en aktiv ställning i våra val. Karmans kraft är att vi på ett lämpligt sätt lever ut framsteg och tillväxt mer än straff för saker vi gjort i tidigare liv. Om man helt lyckas bryta sig loss från den karmiska mekaniken kommer man till det stadium som inom buddhismen kallas för upplysning, nirvana och moksha i hinduismen. Ju mer andligt upplysta vi är, desto friare är vi i karmisk mekanik. Då kan vi göra mer fria och egna val här i livet. Universum består av mer positiv än negativ karma, kom ihåg det!