Hva betyr kortene? Ditt kort i dag:

SJU BÄGARE

Nyckelord: Allt är inte guld som glimmar. Kortet symboliserar en mängd möjligheter och alternativ, men ingenting är självklart trots att allt låter bra. Kortet siar om skenbar framgång och överdådiga möjligheter. Men så fort du försöker gripa möjligheterna glider de undan. Luta dig tillbaka, avvakta och se hur saker och ting utvecklar sig ¿ allt är kanske inte som det ser ut. Det råder förvirring, men det är möjligt att något stabilt och positivt dyker upp när dimman lättar. Ibland symboliserar kortet ett känslomässigt val. Det kanske finns flera potentiella livskamrater som du tycker om, och du känner inte någon stark dragning i en viss riktning. Dock känns det som att du bör bestämma dig, eller kanske blir du pressad av någon att bestämma dig. Gör ingenting omedelbart, just nu är din omdömesförmåga inte på topp. Avvakta tills du känner dig mindre förvirrad.